Отраснах в семейство на набожни хора. Твърде набожни. Всяка седмица ходехме на църква. Все още си спомням как с почуда ги наблюдавах да се обличат с...