„ще ти разкажа приказка – мой спомен – от прашния ъгъл, някъде из другите спомени захвърлен, живее със същата жар, с която искам да бъде забравен…“

 

 
ПрозаПоезия